Regnskab

Regnskabsblad med underskrifter vil ligge til gennemsyn under generalforsamlingen d. 5. juli i klubhuset.