Regnskab

Regnskabet ligger til gennemsyn, behørigt underskrevet af kasserer og revisor på generalforsamlingen d. 14. marts
Regnskabsblad med underskrifter vil ligge til gennemsyn under generalforsamlingen d. 5. juli i klubhuset.